TΟ γαιο-ΟΡΑΜΑ

TΟ γαιο-ΟΡΑΜΑ

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο του Ορυκτολογικού Μουσείου γαιο-ΟΡΑΜΑ!

Το Ορυκτολογικό Μουσείο γαιο-ΟΡΑΜΑ της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ, είναι ένα από τα νεότερα μέλη των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Μουσείων (ΦΕΚ 1214/10.04.2019). Σκοπός του είναι, μέσα από στοχευμένες δράσεις και δραστηριότητες, να αποτελεί ένα παράθυρο, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ, ανοιχτό στην κοινωνία, με στόχους:

  • την προβολή του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας
  • την ενημέρωση του κοινού και ειδικότερα των νεότερων γενεών για το ρόλο και τη σημασία των ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) στην κάλυψη ζωτικών αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας,
  • την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής,
  • την εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές αρχές κυκλικής οικονομίας στην εξόρυξη, αξιοποίηση, χρήση/επανάχρηση ορυκτών πρώτων υλών,
  • την ενημέρωση μαθητών για τις σπουδές στη Σχολή ΜΜΜ.
  • τη στήριξη, πιο ολοκληρωμένα, του μορφωτικού/πολιτιστικού ρόλου του Πανεπιστημίου, ως βασικών κόμβων ανάδειξης και εξωστρέφειας του γνωσιακού και εκθεματικού πλούτου του.

Οι επισκέπτες του Μουσείου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες για την παραγωγή μετάλλων όπως το αλουμίνιο, το νικέλιο, το σίδηρο και άλλα υλικά, να ενημερωθούν για σύγχρονες εφαρμογές των ορυκτών, να ακολουθήσουν το ταξίδι των χρωμάτων μέσω των ορυκτών-χρωστικών από την αρχαιότητα έως σήμερα, να συναντήσουν ζωικά και φυτικά είδη που έχουν εξαφανιστεί από τη γη εδώ και εκατομμύρια χρόνια, και να προσεγγίσουν εξελικτικά και οικολογικά ερωτήματα για την προέλευση και εξέλιξη του ανθρώπου και για τις μελλοντικές περιβαλλοντικές/κλιματικές αλλαγές του πλανήτη.

Το μουσειακό υλικό στεγάζεται, από το 2010, σε ένα σύγχρονο διώροφο κτήριο στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, που αποτελεί έναν, υψηλής αισθητικής, δυναμικό χώρο εκπαίδευσης και έρευνας. Μία διαδραστική τράπεζα, τηλεοράσεις τρισδιάστατης προβολής, σύστημα επιτοίχιας προβολής, και φορητοί υπολογιστές αποτελούν, μεταξύ άλλων, τον συνεχώς αναπτυσσόμενο ψηφιακό εξοπλισμό του. Πρόσφατα δε, στον διαδραστικό εξοπλισμό του, προστέθηκε μία σειρά από εκπαιδευτικά ρομπότ που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Τα ρομπότ αυτά, που μαγεύουν τους νεότερους επισκέπτες μας,  προσομοιάζουν με μηχανήματα έρευνας, εντοπισμού, εξόρυξης και επεξεργασίας ΟΠΥ. Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών, ο τρόπος ταξινόμησης και παρουσίασης των γεωεκθεμάτων στοχεύει στη δυναμική παρουσίασή τους και στη διαρκή ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του επισκέπτη. Με την περαιτέρω ανάπτυξη υλικού στοχευμένου ανά ηλικιακή ομάδα ενισχύεται η δυνατότητα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ να απευθυνθεί στις προ-πανεπιστημιακές βαθμίδες της εκπαίδευσης και να «ανοιχτεί» στην κοινωνία. Η, μέχρι σήμερα, εμπειρία δείχνει ότι για τους περισσότερους επισκέπτες μαθητές, αν όχι για όλους, αυτή η επίσκεψη στο Μουσείο αποτελεί και την πρώτη επαφή τους με το Πανεπιστήμιο.