ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Ορυκτολογικό Μουσείο γαιο-ΟΡΑΜΑ:

  • λαμβάνει μέρος σε ανοικτές εκδηλώσεις που στοχεύουν να φέρουν κοντά σε πτυχές της επιστήμης και της τεχνολογίας το ευρύ κοινό, μέσα από διασκεδαστικούς, καινοτόμους και διαδραστικούς τρόπους, όπως η Βραδιά Ερευνητή και το Athens Science Festival,
  • συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τις ΟΠΥ (EIT Raw Materials), στο πλαίσιο του Wider Society Learning, όπως το RM@Schools για την Ανατολική και Νοτιανατολική Ευρώπη (RM@Schools ESEE 2020-2022) και το Virtual Mine,
  • αναπτύσσει ένα δίκτυο συνεργασιών με άλλα σχετικά Πανεπιστημιακά Μουσεία και Συλλογές καθώς και φορείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της βιομηχανίας με σκοπό το σχεδιασμό κοινών ή/και αλληλοσυμπληρούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχετικά με τις ΟΠΥ.