ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία του γαιο-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Η ιστορία του Ορυκτολογικού Μουσείου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, είναι συνυφασμένη με την ίδρυση των πρώτων εργαστηρίων του ΕΜΠ, ένα εκ των οποίων ήταν το Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Πετρογραφίας-Γεωλογίας, το 1885, από τον Καθηγητή Κ. Μητσόπουλο. Αρχικά στεγάζεται στο κτήριο Αβέρωφ, του συγκροτήματος Πατησίων.

Επόμενο σταθμό, στην ιστορία του Μουσείου, το 1965, αποτελεί η συστηματική ταξινόμηση της συλλογής από τον υφηγητή, τότε, Ιωάννη Παπαγεωργάκη, με τη συμβολή του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού της Έδρας, με έντονες επιρροές από τα γερμανόφωνα πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά μουσεία.

Το 1970, με καταμετρημένα πλέον 7500 εκθέματα, μεταστεγάζεται στο κτήριο Γκίνη υπό την εποπτεία του Καθηγητή Αυγουστίδη και των επιμελητών Ν. Φυτρολάκη και Α. Λειβαδίτη, έως  το 1973, όταν ο υφηγητής Ε. Μπόσκος  αναλαμβάνει την επίβλεψη του Μουσείου.

20 χρόνια μετά, το 1993, ένας νέος χώρος στεγάζει τη συλλογή στο Συγκρότημα Ζωγράφου πλέον, στο ισόγειο της Σχολής. Ένας χώρος, όμως, ιδιαίτερα μικρός για το μέγεθος της συλλογής με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται τόσο η ανάδειξη όσο και η φύλαξη και προστασία της. Γι αυτό, ξεκινούν εντατικές προσπάθειες για τη θεσμοθέτηση του Μουσείου και την κατασκευή νέου χώρου.

Μετά από περίπου 20 χρόνια εντατικών προσπαθειών από τη Διοίκηση της Σχολής και του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, το 2009, η τότε Πρόεδρος της Σχολής Σ. Σταματάκη, βάζει τον πρώτο λίθο του νέου σύγχρονου κτηρίου. Παράλληλα, εμπλουτίζεται η συλλογή με νέα δείγματα, ενισχύεται το Μουσείο με νέο εξοπλισμό, και ξεκινούν οι πρώτες επαφές με Ορυκτολογικά Μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το 2010, ολοκληρώνεται το κτήριο, ταξινομούνται τα εκθέματα στις νέες τους προθήκες, καταγράφονται από την αρχή, αναπτύσσεται σταδιακά εκπαιδευτικό υλικό για τους επισκέπτες και δέχεται, δειλά-δειλά, τις πρώτες επισκέψεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, το Μουσείο αποτελεί ζωντανό εργαστήριο για τους φοιτητές της Σχολής.

Το 2017, μετά από μία εκ νέου αναβάθμιση των υποδομών του, με πρωτοβουλία του Κοσμήτορα της Σχολής Δ. Καλιαμπάκου, το Μουσείο φιλοξενεί μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια από την Ίδρυση της Σχολής ΜΜΜ, με κορύφωση τα εγκαίνια της Έκθεσης Ιστορικών Τεκμηρίων.

Έκτοτε, διοργανώνει ή συμμετέχει, σε ανοικτές θεματικές εκδηλώσεις όπως η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, η Βραδιά Ερευνητή, ο εορτασμός της Αγ. Βαρβάρας και φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις της Σχολής.

Το 2019 το Ορυκτολογικό Μουσείο γαιο-ΟΡΑΜΑ, θεσμοθετείται ως Πανεπιστημιακό Μουσείο (ΦΕΚ 1214/10.04.2019).