Καλωσορίζουμε τον PEPPER!

Tο Ορυκτολογικό Μουσείο γαιο-ΟΡΑΜΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, καλωσορίζει το νέο μέλος της, τον  PEPPER! O PEPPER, είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ (humanoid robot) της softbankrobotics, το οποίο αλληλοεπιδρά με τους μαθητές/επισκέπτες,  και απαντά σε ερωτήσεις τους σχετικά με την προέλευση, το σχηματισμό και τις χρήσεις/εφαρμογές ορυκτών πρώτων υλών αλλά και για ευρύτερα θέματα γεωεπιστημών.

H προμήθεια του PEPPER πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος RM@SCHOOLS-ESEE, το οποίο αφορά στην εκπαίδευση μαθητών ευρωπαϊκών σχολείων (ηλικιακό εύρος 11-19 χρονών) σε θέματα ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ), μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών πειραματικών εργαλείων καθώς και εργαλείων/μέσων διάδοσης και διάχυσης της γνώσης/πληροφορίας (βασισμένα στο παιχνίδι ή ψηφιακά εργαλεία), για χρήση στο σχολείο ή σε χώρο «μη τυπικής» εκπαίδευσης όπως τα Πανεπιστημιακά Μουσεία.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια, στην εκπαίδευση μαθητών καθώς η ανθρωπόμορφη εμφάνισή τους σε συνδυασμό με τις προηγμένες πλέον δυνατότητες κίνησης και ομιλίας ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του μαθητή με τον οποίο αλληλοεπιδρούν άμεσα και κατ’ επέκταση ενισχύουν τη μαθησιακή του ικανότητα.

Το ανθρωποειδές ρομπότ PEPPER είναι το πρώτο σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο αλλά και το πρώτο μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα RM@SCHOOLS-ESEE. H περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού θα γίνει σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.